עבודה בעמידה? לא עוד!

שנים רבות עבדת בתור קופאית באחת מהרשתות הידועות. עבדת מדי יום כ-8 שעות, פעם במשמרת בוקר ופעם במשמרת צהריים או ערב ותמיד חזרת הביתה עם כאבי גב. במשך כל המשמרת עמדת. שרתת את הלקוחות, חייכת, נתת להם מידע לגבי המוצרים שהם קונים, ובכל אותו זמן עמדת. לא היה לרשותך כסא קטן או אפילו שרפרף, שיכולת להניח עליו את רגלייך מדי פעם. פלא שהגב לא הפסיק לכאוב?

בשנה שעברה יצאת לפנסיה, ולך החוק החשוב בדבר הזכות לעבודה בישיבה כבר לא יעזור, אבל לאנשים רבים אחרים-כן.

לחצו כאן לקריאה מורחבת בנושא זכויות עובדים

באפריל 2007 נכנס לתוקפו חוק זכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007.
ע"פ החוק, המעביד חייב להעמיד לרשות העובד במקום העבודה מושב לעבודה, ואסור לו למנוע מהעובד לשבת במהלך העבודה, אלא אם כן המעביד הוכיח כי ביצועה הרגיל של העבודה לא מאפשר ישיבה.
"מושב לעבודה" מוגדר בחוק כמושב במצב תקין בעל משענת גב, מותאם בצורתו, במבנהו ובממדיו לעובד ולעבודה המבוצעת, וכן שרפרף שעליו יוכל העובד להשעין את רגליו בנוחות, אם הוא לא יכול לעשות זאת בלי שרפרף.

בנוסף, החוק מטיל על המעביד חובה להעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כיסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין, לישיבה בזמן הפסקה בעבודה.

פיצויים וצו מניעה
לבית הדין לעבודה יש סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות החוק, והוא רשאי לחייב את המעביד שמפר את החוק בתשלום פיצויים שלא תלויים בנזק בסכום מקסימלי של 20,000 שקלים, לתת צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה או לפסוק פיצויים לדוגמה בסכום שלא יעלה על 200,000 שקלים, בהתחשב בחומרת ההפרה או בנסיבותיה.

תביעה לפי חוק זה יכולים להגיש: העובד שלא היה יכול לשבת במקום עבודתו, ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ואם אין ארגון במקום העבודה- ארגון העובדים היציג באותו ענף או ארגון עובדים שהעובד חבר בו, או ארגון העוסק בזכויות עבודה, בתנאי שהעובד הסכים לכך.

ע"פ החוק, ההוראות יחולו לעניין מעביד ועובד, על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל.