3.6מתוך5.0 (מספר מדרגים 8)

ידועים בציבור הם בני זוג שמקיימים חיי שיתוף ומסגרת משפחתית, אך לא נשואים האחד לשנייה.

לשאלה האם בני זוג הם נשואים או ידועים בציבור יש השלכות מבחינה משפטית וחוקית באשר לזכויות ולחובות.
ישנם בני זוג אשר אינם מעוניינים להתחתן מטעמים אנטי דתיים, אידיאולוגים ואחרים (למשל: אלמנה שישללו ממנה זכויותיה הפנסיוניות אם תתחתן שוב), ועל כן הם חיים כידועים בציבור, ולעומתם ישנם בני זוג שאינם יכולים להתחתן בארץ (למשל: כהן וגרושה) ועל כן הם נאלצים לחיות כידועים בציבור, ללא חותמת נישואין רשמית.


כאשר בני זוג מנהלים משק בית משותף ומקיימים ביניהם יחסי שיתוף מלאים, הם עונים בדרך כלל להגדרה של ידועים בציבור.  במושג ניהול משק בית משותף הכוונה היא לחיי משפחה משותפים, ממש כמו בעל ואשה נשואים, ולא לחיים זה לצד זה כשל שותפים לדירה. באשר ליחסי שיתוף מלאים, הכוונה היא ליחסי אמון, אהבה וחיבה הכוללים יחסים אינטימיים כמקובל בין בני זוג נשואים.

זכויות של ידועים בציבור

לבני זוג החיים כידועים בציבור ישנן מספר זכויות משפטיות, שכדאי להיות מודעים אליהן. במסגרת הזכויות נכללות הזכויות הבאות:

• מזונות - לא רק אשה נשואה זכאית למזונות מבעלה. ידועה בציבור יכולה לתבוע מזונות מבן זוגה בתקופה שבהם הם חיים ביחד, ובהתאם לפסיקה חדשה, גם לאחר שהם נפרדים.

• פנסיה - במקרה שבני זוג חיים יחד כידועים בציבור, ואחד מבני הזוג הולך לעולמו, בן הזוג שנותר בחיים זכאי לזכויות הפנסיוניות שלו (קרן פנסיה, קופות גמל וכד'). בנוסף, תיתכן זכאות לקצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי.

• ירושה - ע"פ חוק הירושה, בני זוג ידועים בציבור זכאים לרשת אחד את השני אם מתקיימים כמה תנאים: הם חיו חיי משפחה, ניהלו משק בית משותף ותנאי נוסף כי בזמן המוות בן הזוג שנשאר בחיים לא היה נשוי לאחר.

• רכוש, שיתוף בנכסים - נטל ההוכחה המוטל על ידוע בציבור, אשר טוען לשיתוף בנכסי בן זוגו, גבוה יותר מזה שמוטל על בן זוג נשוי. ע"פ הפסיקה, במשך התקופה הראשונית של הקשר בין בני הזוג, עדיין אין תחולה לחזקת השיתוף. לעומת זאת, כאשר הקשר התבסס והיחסים הופכים להיות מחייבים, חזקת השיתוף חלה, ולפעמים גם על נכסים שהיו לבני הזוג לפני שהכירו האחד את השנייה.

טיפ:
אם אתם חיים כידועים בציבור, כדאי לכם לערוך צוואה והסכם לחיים משותפים. כך תוכלו להסדיר בכתב ומראש את העניינים שעלולים להיות בעייתיים ולעלות על פני השטח בעתיד, במקרה של מות אחד הצדדים או פירוד.