מקרקעין

  • דיירים סרבנים בפינוי בינוי - מה ניתן לעשות?

    דיירים סרבנים בפינוי בינוי - מה ניתן לעשות?

    עו"ד שי אליאב ועו"ד זיו כספי

  • רכוש אבוד? מדיניות ממשלת רומניה

    רכוש אבוד? מדיניות ממשלת רומניה

    עו"ד חיים ינאי ינקולוביץ