תקציב באגודה שיתופית במושב - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • אד.בש

  נשלח ע"יאד.בש 22:30, 11 במאי 2014

  שלום רב, בישוב שלנו התקיימה אסיפה כללית, שניה במספרה שכללה 5 אנשי ועד אגודה, 3 בעלי נחלות ו2 בנים ממשיכים מתוך 64 משפחות בעלי נחלות. על סמך קבוצה זו הוחלט לחייב תקציב של 150,000 שח הוצאות משפטיות של המושב. שאלותי: האם 10 איש שמתוכם 5 הם אנשי ועד ניתן לאכוף החלטה כזו? 2. האם ניתן לערער על החלטה כזו? ואיך ? 3. האם על פי החוק לא צריכה להיות קיימת מחוייבות של מינימום חברים, אחוז מסויים של חברים מהכלל, כדי להחליט החלטה שכז? 4. היכן ניתן לקרוא מידע בנושא זה. רב תודות

  השב
 • 21:27, 12 במאי 2014

  שלום רב!
  מהגדרת האסיפה הכללית בשאלה כ"שניה במספרה" וממספרם ה"צנוע" של משתתפיה – ניתן להניח, כי מדובר באסיפה נידחית, לאחר שבהתכנסות קודמת לא היה קוורום חוקי.
  למקרה כזה קובעת תקנה 7(ד) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975": "אסיפה כללית נדחית תתקיים בכל מספר חברים המשתתפים בה, זולת אם נקבע אחרת בתקנון האגודה."
  לכל מי ששותף לדאגה העולה מן השאלה, ניתן אפוא להציע:
  1) לבדוק את תקנון-האגודה, כדי לאתר בו הוראות לעניין אסיפה נידחית, ואם ישנן כאלה – לבחון האם נתקיימו אותן הוראות לגבי האסיפה שנתקיימה, לרבות לעניין הזימון לאסיפה ולעניין מועדה.
  2) לפי תקנה 5 של התקנות מ-1975, "אין צורך במשלוח הודעות לאסיפה כללית נדחית שתתקיים תוך עשרה ימים לאחר המועד שנקבע בהזמנה בכתב לאסיפה כללית שלא נתקיימה",
  ובלבד שבהזמנה ההיא צויין "גם מועד לאסיפה כללית נדחית, במקרה שלא יהיה מנין חוקי...".
  יש מקום לבדוק, האם מולאו גם הוראות תקנה 5 הנ"ל.
  3) מכיוון שמדובר כאן, ככל הנראה, באישור מסגרת-תקציב, ולא באישור תשלום-בפועל, הרי נותר זמן מספיק כדי לעקוב אחר מימוש ההחלטה, בבקרה תואמת.
  מרכיב נוסף של הרגעה מצוי כאן בנושא התיקצוב – הוצאות משפטיות: היקף בפועל של הוצאות מסוג זה, ממילא אין ניתן לצפות מראש, ואף... קשה להגביל מראש. למשל, אם יוגשו במהלך שנת-התקציב תביעות חדשות כנגד האגודה, או ייווצר לה צורך בפעולות משפטיות כדי למנוע נזקים או לגבות פיצוי על נזק שנגרם לה – הרי הגורמים אשר מולם תיאלץ האגודה לפעול, פועלים ויפעלו על-פי שיקוליהם, ולא על-פי.... תקציב האגודה.

  אם ההחלטה באה לאשרר תשלום שנעשה, או להכשיר תשלום מיועד לפי דרישה קיימת – ניתן לפעול לביצוע בדיקה של כל גורם ביקורת מוסמך, ו/או לבקש פירוט והבהרה להוצאה המדוברת ולהיקפה; דבר זה היה ראוי להיעשות לפני האסיפה או במהלכה, אך ועד-הנהלה שאין לו מה להסתיר, אמור לשתף-פעולה בשקיפות המתחייבת.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.