תקופת מלווה לאחר גיל 24 - פורום תעבורה

 • עדי נשלח ע"יעדי 18:46, 30 ביוני 2013

  נאמר לי שמה1.7.13 מי שמעל גיל 24 לא יהיה לו מלווה בכלל?! האם זה תקף על כל מי שעבר טסט גם מלפני שבוע? יתקנו לי את התקופת המלווה ל0? תודה!!!

  השב
 • עמית

  20:31, 30 ביוני 2013

  ע"פ התיקון לחוק "נהג חדש צעיר" אשר נכנס לתוקפו ב-1.1.13, אין חובת מלווה למוציא ר.נ. אשר הגיע לגיל 24 שנים.

  נהג חדש צעיר12א1.(א)נהג חדש צעיר חייב בביצוע תכנית הליווי שנקבעה לפי סעיף קטן (ה) (בסעיף זה – תכנית הליווי) כל עוד לא מלאו לו 24 שנים.

  http://oknesset.org/vote/4959/

  תגובה
 • עמית

  22:24, 1 ביולי 2013

  (ד) הוראות סעיף 12א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לא יחולו על מי שהיה זכאי לקבל רישיון נהיגה לפי סעיף 11 לפקודה לפני יום התחילה.
  חוק זה קבל הארכת זמן עד ל-1.7, כך שהוא חל החל מתאריך זה. ע"פ הסיפא שצרפתי, הוא לא יחול על המוציא ר.נ. לפני ה-1.7.

  תגובה

הפורום עוסק בגולשים-נהגים אשר להם שאלות מעולם עבירות התנועה, החל מקנסות תעבורה, שלילת רשיון, פסילה מנהלית, תיקי נהיגה בשכרות ומהירות מופרזת ומעורבות בתאונות דרכים.