המס שמתחייב בגילוי מרצון - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
 • לוי

  נשלח ע"ילוי 18:45, 21 במאי 2015

  סכום כספי שמקורו אינו מוסבר מופקדים בהפקדה יחידה לפני שנים בחשבון בחו"ל (להלן: "קרן") סכום הקרן נושא במהלך השנים רווחי הון מהשקעה וממסחר בניירות ערך (להלן: "רווחים"): 1. האם המס שבו יחוייב הנישום על סכום הקרן יהיה שווה למס ההכנסה שבו יחוייב הנישום על סכום הכנסה בגובה הקרן? 2. האם המס שבו יחוייב הנישום על סכום הרווחים יהיה שווה למס רווחי ההון שבו יחוייב הנישום על סכום רווחי ההון בגובה הרווחים? 3. האם סכום המס המתחייב בגין הקרן ו/או בגין הרווחים יחוייב גם ברבית? 4. האם סכום המס המתחייב בגין הקרן ו/או הרווחים יחוייב גם בקנסות? 5. האם סכום המס המתחייב בגין הקרן ו/או הרווחים יחוייב גם בהפרשי הצמדה?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

  עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

  09:45, 30 ביוני 2015

  שלום וברכה!

  השאלה שהינך שואל אינה פשוטה כלל.

  לצערינו עמדתה של הרשות התיקי גילוי מרצון הולכת ומקשיחה בעניין מיסוי הקרן.
  כיום, עמדת הרשות להחיל מס על קרן הכספים נכון ליום 1.1.2003 או ליתרת הזכות בסוף השנה הראשונה לפתיחת החשבון, לפי המאוחר, בשיעור של כ 10% מינימום.
  מעבר לסך זה יש לשלם את המס על רווחי ההון השוטפים בחשבון בשיעורים המקובלים בכל שנה במדינת ישראל בתוספת ריבית והצמדה כדין. יצויין כי במרבית התיק לא ניתנים כיום קנסות באופן גורף.

  עם זאת, קיימים מקרים בהם למרות חשיבתו של הלקוח ניתן למצוא הוכחות למקור הקרן או להשיג ראיות התומכות בגרסתו, דבר המפחית את שיעורי המס על הקרן באופן משמעותי ולעיתים אף מבטל לחלוטין את המס על הקרן.
  אנו ממליצים בתיקי גילוי מרצון לקבל ייעוץ ראשוני חינם ע"מ להבין את התמונה הכוללת בתיק ולבחון כיצד ניתן להתקדם.

  תוכל ליצור עימנו קשר במספר 03-5522275

  בברכה,
  איתי ברכה, עו"ד.

  תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.