משה שור עו"ד ונוט'

02-5004585 חיוג

צפניה 68, ירושלים

  • עברית