בולוס ג'רייס רפול

04-9996617 חיוג

כפר יאסיף

  • עברית