בלס שלמה - נוט'

09-8350173 חיוג

זלמן שז"ר 26, נתניה

  • עברית