• 23 בדצמבר 2013

  חוזה העסקה

  שלום, אני מרפאה בעיסוק. קיבלתי חוזה העסקה מקופת חולים כללית. אני אמורה לעבוד כפרילנסית בחצי משרה. במסגרת החוזה אני אתן טיפולי ריפוי בעיסוק במרפאת קופת החולים. השכר שישולם לי יהיה עבור טיפולים שאעשה בפועל, ללא זכויות סוציאליות כלשהן.
  אחד הסעיפים אוסר עלי לעבוד עם כל גורם שהוא מתחרה לקופ"ח כללית בגבולות הגיאוגרפיים של היישוב בו אעבוד.
  נוסח הסעיף:
  "לאור הקשר בין הצדדים, והעובדה כי כללית תפנה במהלך הקשר מבוטחים לטיפולו
  של בעל המקצוע, מתחייב בעל המקצוע שלא ליתן שירותים ו/או לעבוד ו/או להיות
  בקשר מכל סוג ומין שהוא עם גורם אחר המתחרה ב כללית הן בתקופת תוקפו של
  הסכם זה והן במהלך פרק זמן של שנה אחת ) 42 חודשים( לאחר סיומו של הסכם
  זה, וזאת בגבולות הגיאוגרפיים של הישוב _________________."

  קות החולים אינה מוכה לוותר על הסעיף הזה בחוזה.
  שאלתי היא האם הסעיף הזה הוא חוקי? והאם במידה ואפר אותו, יש לקופת החולים זכות לנקוט נגדי באיזשהם סנקציות משפטיות?
  תודה רבה
  אילה

  23 בדצמבר 2013
 • 29 בדצמבר 2013

  חוזה העסקה

  לחתום חוזה מתוך מטרה להפר אותך מלכתחילה, אינה מדיניות טובה. מכיוון שאין מדובר כאן בהסכם העסקה, אלא בהסכם התקשרות, ספק ולקוח (משום שהינך עובדת כפרילנסרית), עם זאת, בעצם ההחתמה שלך על סעיף אי תחרות, ייתכן כי הקופה תחשוף את עצמה לתביעה של ביסוס יחסי עובד מעביד בעתיד. בכל מקרה אם הינך רוצה ייעוץ בעניין החוזה, הינך מוזמנת לפנות למשרדי לפגישת ייעוץ בה אוכל לעיין בחוזה.

  073-2505373

  29 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?