משפט ימי

  • "מיטב הידיעה" - התחייבות או המלצה?

    "מיטב הידיעה" - התחייבות או המלצה?

    עו"ד יואב הריס