משרד הבטחון ונכי צה"ל

 • מדריך לנפגעי שירות צבאי - הדרך להכרה בנכות

  מדריך לנפגעי שירות צבאי - הדרך להכרה בנכות

  עו''ד מרב וייס קרטיה

 • חוק הנכים - מורה נבוכים

  חוק הנכים - מורה נבוכים

  עו"ד תמר סיון

 • לפני הגיוס לצה"ל - מה מעמדו של שוחר שנפגע?

  לפני הגיוס לצה"ל - מה מעמדו של שוחר שנפגע?

  עו"ד תמר סיון

 • קביעת נכות לנכי צה"ל: מה השתנה בעיגול?

  קביעת נכות לנכי צה"ל: מה השתנה בעיגול?

  עו"ד תמר סיון

 • פסק דין עקרוני על זכותם של נכי צה"ל לקבל טיפול רפואי נסיוני

  פסק דין עקרוני על זכותם של נכי צה"ל לקבל טיפול רפואי נסיוני

  עו"ד אורנית אבני-גורטלר

 • ביהמ"ש: תביעות נכי צה"ל הן במסגרת חוק הנכים

  ביהמ"ש: תביעות נכי צה"ל הן במסגרת חוק הנכים

  עו"ד תמר סיון

 • זכויותיו של חייל שנפגע בחופשה

  זכויותיו של חייל שנפגע בחופשה

  עו"ד תמר סיון

 • תיקון תקנה 11 לחוק הנכים - עשיית צדק מאוחרת עם נכי צה"ל

  תיקון תקנה 11 לחוק הנכים - עשיית צדק מאוחרת עם נכי צה"ל

  עו"ד תמר סיון

 • צדק כלכלי משפטי עם הלומי קרב

  צדק כלכלי משפטי עם הלומי קרב

  עו''ד מרב וייס קרטיה

 • הצורך והצידוק בשינוי הגדרתו של "נכה צה"ל"

  הצורך והצידוק בשינוי הגדרתו של "נכה צה"ל"

  עו"ד ארז יער

 • המלצות ועדת גורן – חוות דעת

  המלצות ועדת גורן – חוות דעת

  עו"ד תמר סיון

 • משרד הביטחון – נכי צה"ל, שאלות ותשובות

  משרד הביטחון – נכי צה"ל, שאלות ותשובות

  מערכת משפטי