נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אחריות נושאי משרה בתאגידים לעבירות איכות הסביבה

כיום, מנהל או כל נושא משרה אחר בתאגיד, עלול אף למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח בגין מחדלים ועבירות על חוקי איכות הסביבה. עם זאת, לצד ההחמרה ניתן למצוא זיכויים, כאשר ביהמ"ש משתכנע כי נושאי המשרה פעלו ככל יכולתם

מאת: עו"ד ציון יהודאי | | 4
אחריות נושאי משרה בתאגידים לעבירות איכות הסביבה

המודעות לנושא איכות הסביבה ומניעת מפגעים וזיהום גברה בשנים האחרונות באופן משמעותי. כיום ברור, כי יש להקפיד על מניעת מפגעים סביבתיים, וכי ניתן לעשות זאת רק באמצעות הסברה, אכיפה ומעל לכל: ענישה מרתיעה. 

אחד הכלים המשמעותיים באכיפת דיני איכות סביבה, אינו רק כנגד התאגידים- חברות, אגודות שיתופיות וכיוצ"ב אשר מבצעים את המחדלים בקשר לאיכות הסביבה, אלא גם ביחס לנושאי המשרה בהם, כמו מנהליהם, שכן בידי אותם נושאי משרה נמצאים מירב האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצוע העבירות. "נושא משרה" יכול להיות מנהל פעיל בתאגיד, שותף או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום בו בוצעה העבירה. 

בעבר, מנהלי התאגיד ספגו לכל היותר קנסות בגין עבירות איכות הסביבה, אך כיום, מנהל  או כל  נושא משרה אחר בתאגיד, עלול אף למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח בגין מחדלים ועבירות על חוקי איכות הסביבה.

במס' חוקים מרכזיים מוטלת אחריות אישית על נושאי משרה בתאגידים בקשר לעבירות איכות סביבה וביניהם: חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג – 1993;  חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984; חוק המים, תשי"ט- 1959 והחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961; 

נטל ההוכחה
מכח חזקות המצוינות ומפורטות בחוקים אלו, עם ייחוס עבירה לתאגיד ועם הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה, נושא המשרה לא נהנה יותר מ"חזקת החפות" לפיה על המאשימה (המדינה, ברגיל) להוכיח את אשמתו מעבר לספק סביר. נטל ההוכחה כאן איננו כפי שקיים במשפט הפלילי והוא מתהפך- על נושא המשרה להוכיח שאינו אשם ! בקביעת החזקות, רואה המחוקק בנושאי המשרה כגורם אשר יכול להשפיע ולמנוע בצורה הטובה ביותר את הישנותה של העבירה בעתיד.

כך למשל,  בע"פ 70988/03 עירית רחובות נ' מדינת ישראל - המשרד לאיכות הסביבה נקבע (כב' השופט המר): "אחריותו של נושא משרה לפי סעיף 15 לחוק שמירת הניקיון היא לפקח על התאגיד. נעברה עבירה על-ידי התאגיד, חזקה שנושא המשרה לא פיקח כיאות. העדר הפיקוח נקבע כאמור, כעבירה עצמאית (סעיף 15(א)), ובגינה ניתן להאשים את נושא המשרה."

הגדרת נושא משרה
בתי המשפט נתנו פירוש מאוד רחב לעניין הגדרת "נושא המשרה", וקבעו שכל מי שהייתה לו נגיעה לפעילות שיצרה את המפגע ויכול היה למנוע אותו, נחשב נושא משרה. אם מרכז משק בקיבוץ ידע ואישר ניקוז שפכים מהרפת, וזה נעשה בניגוד לדין, הרי שאז יוגש נגדו כתב אישום, ואם לא יוכיח כי עשה ככל שיכול היה למנוע את העבירה- יורשע בדין.

כתבי אישום כנגד נושאי משרה
לאור חקיקה משמעותית זו והרחבת מעגל הנכנסים בשערי התפקיד "נושא משרה", הוגשו בשנים האחרונות כתבי אישום כנגד נושאי משרה בגין אי נקיטת אמצעים למניעת עבירות על דיני איכות הסביבה. באופן זה הורשעו ראשי עיריות, מנהלי חברות ומפעלים בגין אי קיום צווי ניקוי ע"פ החוק לשמירת הניקיון, השלכת פסולת, זיהום מים וים, זיהום אוויר, אי נקיטת צעדי זהירות מתאימים בפינוי אסבסט ועוד, וזאת תוך הטלת התחייבות להימנע מעבירה בעתיד והשתת קנסות כספיים גבוהים המשולמים לקרן לשמירת הניקיון.

הטלת אחריות הפלילית על נושאי המשרה נועדה להמריץ אותם לנקוט אמצעים נאותים ולהבטיח כי יקוימו אמצעי זהירות כדי למנוע ביצוע עבירות במסגרת התאגיד (פסק הדין המנחה נקבע בע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל). 

בתי המשפט רואים בעבירות שמצמיחות "תועלת כלכלית" לאגודה או לקיבוץ, סוג של "עבירות כלכליות" (למשל, ה"חיסכון" במניעת זיהום קרקע ומים בשפכים), שיש להחמיר בענישה הכספית לגביהן.

יש גם זיכויים
יוער, כי לצד ההחמרה, עדיין ניתן למצוא אי אלו נקודות אור: מרכז המשק ומרכז הרפת במושב השיתופי תימורים הואשמו בשל כך שמכון החליבה והרפת פעלו ללא מערכת ניקוז מסודרת. בית המשפט השלום בקריית גת זיכה אותם לאחר שהשתכנע שהם פעלו ככל יכולתם, במסגרת סמכויותיהם, כדי למנוע את העבירות. 

המושב השיתופי כפר חיטים הואשם בזיהום מקורות המים (משפכי הרפת). לצד המושב הואשמו גם כונס הנכסים שמונה לאגודה ומרכז המשק של המושב, מכוח היותם נושאי משרה בתאגיד. בית משפט השלום בטבריה זיכה את המנהלים בקובעו, כי הנ"ל הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם ושנקטו בכל  האמצעים הסבירים כדי למנוע או להפסיק את העבירה. משנודע להם על כך, הם פעלו כדי למנוע את המצב או להפסיקו, בין בדרך של איתור מקורות כספיים למימון העבודות הנדרשות, ובין בדרך של הפסקת המפגע, ככל שהיה ניתן. 

בשולי הדברים יוער, כי רוב רובן (אם לא כולן) של הפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מחריגות מהכיסוי הביטוחי תביעות המבוססות במישרין או בעקיפין על זיהום אויר, זיהום קרקע, זיהום מים או כל זיהום אחר לרבות הוצאות ניקוי הקשורות בזיהום כאמור, כך שנושא המשרה יידרש, כשהרשויות ייחסו לו עבירה כזו, לשאת בעצמו את מימון הוצאות הגנתו  וכן ישא בתוצאות המשפט,במידה שיורשע.

 

* עו"ד ציון יהודאי מתמחה בדיני איכות הסביבה

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
החוק למניעת מפגעים סביבתיים איכות הסביבה אחריות נושאי משרה
עו"ד ציון יהודאי

קבע פגישה עם
עו"ד ציון יהודאי

משרד עורכי הדין ציון יהודאי הוקם בשנת 2005 ועוסק בדיני התכנון והבניה על כל היבטיהם,כולל ייצוג בנושאים של היתרי בניה...

לפרופיל המלא