• 29 בנובמבר 2013

  קצת דחוף- הגשת תלונה לבנק ישראל

  שלום,
  אבקש את עזרתכם במענה על מס' שאלות: הקמתי חברה בע''מ יחד עם שני שותפים. לימים גיליתי ששני השותפים גנבו כספים מהחברה והכניסו את החברה לחובות בעיקר מול הבנק בו התנהל חשבון החברה. הבנק הגיש תביעה בסדר דין מקוצר כנגד החברה ושלושת הבעלים אך הושגה פשרה לפיה כל שותף ישלם חלק יחסי של החוב וכל שותף שישלם, יופטר מערבותו לחובות החברה. בנוסף הוסכם שלא תהיה לצדדים כל טענה האחד נגד השני. שותף 1 שילם, אני שילמתי והשלישי שילם חודשים רבים לאחר המועד שנקבע, דבר שגרם לצבירת ריבית על החוב. כתוצאה מכך, הבנק ביוזמתו ומבלי לעדכן מחל על החוב הנותר (הריבית) והזין הערה בדבר קיומו של מידע היסטורי על שמי. האם הבנק הפר את הסכם הפשרה בכך שהזין נגדי הערה על אף ששילמתי את חלקי היחסי בחוב ? הרי שמדובר בטענה כלפי כולם שאנני משלמת חובות ... אם הבנק הפר את ההסכם הרי שאני חופשיה לעלות כנגדו טענות.
  בנוסף, גיליתי גם שאחד השותפים היה מוגבל בכל הבנקים והוזנו נגדו הערות על דבר קיומו של מידע היסטורי. שאלה - האם כאשר הגענו לפתוח חשבון לחברה בבנק ומידע בדבר קיומה של ההערה היה קיים בבנק, האם הבנק נדרש להודיע לשאר השותפים בדבר קיומה (להבהיר כי השותף לא היה לקוח של הסניף עד אותה נקודה) ?
  ודבר אחרון, במסמכי התקשרות עם הבנק צוין במפורש כי כל פעולה בחשבון מחייבת חתימה של שני שותפים ומה שהתברר לי מאוחר יותר שהבנק הנפיק כרטיס אשראי עם חתימה אחת בלבד ובאותו כרטיס אשראי נצבר חוב על סך 70,000 ש''ח (למטרות אישיות!). שאלה 2 - האם החברה ואני כערבה לחובות החברה יכולה להיות פטורה מהחוב בכרטיס מאחר והוא הוצא בניגוד למוסכם ועל אף ידיעתו של הבנק כי לגבי מבקש הכרטיס קיים מידע היסטורי ?
  אם אפשר לקבל הכוונה לחוק או תקנות בדבר חובת הנאמנות וחובת הסודיות של הבנק כלפי הלקוח כי אינני מצליחה לאתר חקיקה, רק מאמרים.
  מודה מראש על ההיענות

  29 בנובמבר 2013
 • מנהל הפורום עו"ד גולן גדליה, מנהל הפורום 1 בדצמבר 2013

  קצת דחוף- הגשת תלונה לבנק ישראל

  ויקי שלום,
  בנוגע להפטר והתשלום המאוחר שגרר ריביות - רק לאחר קריאת ההסכם ותנאיו ניתן יהיה להתייחס כדבעי לשאלתך זו.
  בנוגע לידיעה הלכאורית בדבר ההגבלה על אחד השותפים - במידה ולבנק הייתה ידיעה היה עליו לעדכן ולמנוע אפשרות לפתיחת חשבון. לצורך כך יש להוכיח ידיעה של הבנק באמצעות אסמכתאות ולא בעלמא.
  בנוגע לכרטיס האשראי - ככל הנאה הגשתם פרוטוקול של החברה בדבר מורשי חתימה והנפקת כרטיס אשראי אך לא הגשתם פרוטוקול שהשימוש בכרטיס מחייב 2 חתימות (ממילא, פעולה שלא הייתה יכולה לצאת אל הפועל).
  בנוגע לחוב לחב' האשראי - יש לבחון מסמכי הערבות שחתמתם לחב' האשראי ו/או לבנק.
  לסיכום - על מנת לבחון טענותיך יש צורך לבחון אסמכתאות ולצורך כך לקיים פגישה שבמסגרתה אף ייבחנו דרכי פעולה כנגד השותפים.
  אשמח לעזור,
  עו"ד גולן גדליה, מנהל הפורום
  טל': 03-5444460

  1 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?