Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

ניכוי מס

אילו הוצאות ניתן לנכות? אילו אישורים צריכים לצורך ניכוי מס? לפניכם מידע משפטי, כתבות ומאמרים על ניכויים.

רישום עוסק מורשה - שאלות ותשובות מהפורום

רישום עוסק מורשה - שאלות ותשובות מהפורום

מהו עוסק מורשה? מה למעשה ההבדל בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור? באילו מוסדות צריך לפתוח תיק כאשר רוצים לפתוח עסק חדש? שאלות אלו ואחרות נשאלו לאחרונה בפורום רישום עוסק מורשה בפורטל משפטי. התשובות והמידע - לפניכם

מאת:רו"ח שמעון הושיה
5 דק'
מכשיר גביה ושמו מקדמות מס הכנסה
החלת הכללים החלים על נישומים גם על פקידי המס
אושר סופית: כספי פיצויים יהיו נזילים לעובד שפרש, בניכוי מס רווחי הון בלבד
אושר בטרומית: השארת כספי הפיצויים בקופת גמל
ועדת כופר – מהי ומה סמכותה?
מאת:מערכת משפטי
3 דק'
שאלות ותשובות במיסים - חלק ב'
מאת:מערכת משפטי
4 דק'

מאמרים בנושא