Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

מע"מ (מס ערך מוסף), מהו ?

מהו מס ערך מוסף? על מה הוא מוטל ומדוע? האם כל אחד צריך לשלם אותו?

מאת: מערכת משפטי |
06.01.10
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
מע"מ (מס ערך מוסף), מהו ?

מהו מס ערך מוסף? על מה הוא מוטל ומדוע? האם כל אחד צריך לשלם אותו?

מס ערך מוסף הוא מס שמוטל על הצריכה, והוא מהווה בחלק בלתי-נפרד ממערכות המס בישראל ובמדינות רבות בעולם.

למציאת עו"ד בתחום מע"מ באתר משפטי

המע"מ, אשר הינו בשיעור אחיד, עומד כיום על 18% (עודכן בשנת 2015- מערכת משפטי). הוא מתווסף לשירותים ולמוצרים בזמן הקנייה, כלומר: מדובר במס עקיף שהצרכן הוא זה שנושא בפועל בעלות שלו.
המע"מ, מס ערך מוסף, נקרא כך מכיון שהוא מוטל על הערך המוסף בכל שלב בשרשרת של הייצור והשיווק: מהיצרן, עובר בסיטונאי ועד לקמעונאי.

הצגת המוצר למכירה

ע"פ החוק בישראל, כל מחיר של מוצר שמוצג לקונה בחנות, בנקודת מכירה או בפרסום כלשהו, יהיה המחיר הסופי שהקונה יצטרך לשלם עבורו. במחיר זה מגולמים כל התשלומים והמיסים, כולל מע"מ. על כן, אם חשקה נפשכם במצלמה, אשר מצורף אליה תג מחיר של 1,000 שקלים, המוכר לא יוכל לומר לכם, רגע לפני התשלום, כי מדובר במחיר לפני מע"מ, ולהוסיף 18% למחיר שהוצג. אם יעשה כן, זו תהיה עבירה על החוק.
ניכוי מע"מ

אם אתם בעלי עסק תוכלו, במקרים מסוימים ובהתאם לחוק, לנכות את המע"מ. תצטרכו להוכיח ע"י חשבונית מס כי שולם מע"מ ע"י הספק השירות. דרך זו מקלה על המדינה לאכוף את המס, משום שלעסקים יש אינטרס להבטיח שהמע"מ שהספק טוען ששולם, אכן שולם בפועל.

פטור ממע"מ

במקרים מסוימים ישנו פטור ממע"מ על מוצרים ושירותים שונים, או שמוטל מע"מ בשיעור אפס, ביניהם:

1• השכרת נכס למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים (לא כולל השכרה לשם אירוח בבית מלון).

2• השכרה או מכירת מקרקעין שחל עליהם חוק הגנת הדייר.

3• עסקאות של עוסק פטור (לא כולל עסקאות של מכירת מקרקעין).

4• שירותים המסופקים ע"י מוסדות כספיים, כגון: בנקים, חברות ביטוח והורסה לניירות ערך.

5• פטור ממע"מ למלכ"רים מסוימים.

6• מכירה של יהלומים או אבנים יקרות ממוכר אחד לאחר.

7• מוצרים שנמכרים באילת. אילת מוגדרת בחוק כאזור סחר חופשי, ולפיכך מכירת מוצרים באילת המשמשים לצריכה, פטורים ממע"מ.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים