לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות

תנאי שימוש

הסכם שימוש באתר משפטי

ברוכים הבאים ל- mishpati.co.il, הפורטל המשפטי לקהל הרחב ("האתר"). שימושכם באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן.


התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי
התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עיצה משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם עורך דין. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל עורך דין או כל מומחה אחר. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה משפטית מסויימת או דיעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים משפטיים, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

אחריות
המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עיצה משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם עורך דין. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי mishpati.co.il ו/או בעליו ומנהליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

שמירה על פרטיות
פרטיותך חשובה לנו. במסגרת הפעלת האתר אנו אוספים סוגים שונים של מידע בקשר לשימושך באתר. מידע זה אינו מזהה אותך אישית ונאסף באופן סטטיסטי בלבד. השימוש במידע זו נועד על מנת לשפר ולייעל את האתר. בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים - כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.

כמו כן, החברה רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך. בשום מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים או המזהים אותך אישית, ללא קבלת הסכמתך.

שליחת אימיילים
בעת סימון/ בקשת/ אישור / קבלת מייל מאתר mishpati.co.il הגולש\ת מאשר לאתר לשלוח דבר פרסומת ו/או מידע משפטי לתיבת המייל שלו.


זכויות קניין רוחני
מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקטסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, (להלן "התכנים") הינן של mishpati.co.il בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת mishpati.co.il מראש ובכתב.


מקום שיפוט והדין החל
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז תל-אביב בלבד.

תנאי שימוש בפורום
בהוסיפו הודעה לפורום של משפטי הגולש מתחייב:
א. שתוכן ההודעה יהיה נקי מהשמצות, מהוצאת דיבה, מניסוחים שאינם ראויים, מפרסומות ומהתקפות אישיות.
ב. שלא יהיה בהודעה משום עבירה על חוק כלשהו.

מערכת משפטי ומנהלי הפורומים רשאיים למחוק כל הודעה שלא תעמוד בתנאים האלו, ואף לאסור על משתמש לכתוב בפורומים, לפי שיקול דעתם.


אינדקס
א. תכנים המוצגים באתר ונמסרו למערכת האתר ע"י המפרסמים באינדקס המפרסמים הנם באחריותם הבלעדית של אותם מפרסמים.

ב. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

ג. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך אינדקס המפרסמים.

ד. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי.

ה. מפעילי האינדקס לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

 

הסכמים, טפסים וחוזים משפטיים להורדה 

א. ההסכמים המשפטיים המובאים באתר זה נועדו אך ורק לשימושם האישי של הגולשים וחל איסור מוחלט לבצע בהם כל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר בהסכמים אלו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאתר משפטי. בנוסף, חל איסור לעשות באתר, בהסכמים שבו ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין.

ב. ההסכמים המובאים באתר זה מובאים ומשמשים כדוגמאות כלליות הם נועדו להתרשמות כללית בלבד. כלל ההסכמים והמידע באתר אינם מהווים משום ייעוץ משפטי או אחר, המלצה או הצעה לעשות כל פעולה או שימוש. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.

ג. הנהלת אתר משפטי עושה כל מאמץ בכדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים חדשים, אולם, המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל הסכם ואת השינויים בדינים הרלוונטיים ולכן לפני כל חתימה על הסכם יש לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום הנדרש בכדי שזה יבחן את נוסח ההסכם המוצע ויתאים אותו לנסיבות המאפיינות את המקרה הספציפי שלפניו, כמו גם להוראות החוקים הרלבנטיים המשתנים מעת לעת.

ד. אתר משפטי ו/או מי מטעמו רשאים לבצע מעת לעת שינויים בהסכמים ובמידע הנכלל בהם וזאת ללא כל הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אתר משפטי בגין ביצוע שינויים אלו כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. אתר משפטי אינו מתחייב כי הסכם שמצא באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.