ייפוי כוח מתמשך – כדאי או מסוכן?

תיקונים לחוק בנושא ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מעוררים סכנות שלא רבים מודעים אליהן. בשל פרצה בחוק הקיימת עבור ייפוי כוח מתמשך בתחום הרכוש, מומלץ להיות מודעים לבעייתיות ולהיערך מראש בהתאם

מאת: נעמי נתן - מערכת זאפ משפטי
31.10.21
תאריך עדכון: 04.11.21
5 דק'
ייפוי כוח מתמשך – כדאי או מסוכן?

בתקופה האחרונה מתקיים דיון אודות כדאיות עריכת ייפוי כוח מתמשך. מצד אחד – כולנו פוחדים מהיום הזה, בו לא נהיה מסוגלים לקבל החלטות עבור עצמנו והרע במיעוטו הוא לאפשר ליקרים לנו לעשות זאת במקומנו. מצד שני, אם מיופה הכוח יפעל לא כמו שהיינו מצפים ממנו, הפגיעה תהיה קשה. כיצד אם כן יש להתייחס לנושא ובאילו מקרים כדאי שיהיה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי הנערך על ידי עורך דין ומאפשר לכל אדם מעל גיל 18 הצלול בדעתו לקבוע מראש מי יהיה האדם שיטפל בו ויחליט בענייניו כאשר לא יהיה כשיר לעשות כן בשל מחלה, מוגבלות או זיקנה. לעריכת ייפויי כוח מתמשך משמעויות רבות. חלקן חשובות וטובות ומקצתן עלולות להיות מסוכנות.

אם אין ייפוי כוח מתמשך, שיש האומרים שהוא חשוב יותר מצוואה, ימונה אפוטרופוס לטיפול ולהחלטות בחסר הישע, אם מבני משפחתו או מצד אפוטרופוס חיצוני

החשיבות בעריכה מוקדמת של ייפוי כוח מתמשך

מסמך ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם לקבוע מראש מי יקבל החלטות בעבורו אם חלילה יאבד את כשירותו. ייפוי הכוח המתמשך יכול לחסוך הרבה כאבי ראש, ביורוקרטיה והוצאות כספיות כשהוא נערך מראש כי הוא קובע מי האדם שיטפל ויכריע מבעוד מועד ולפיכך הוא גם מונע סכסוכים בתוך המשפחה והרבה מאד ריצות. הכל כבר כתוב וערוך. באין מסמך המסדיר את האחריות, יכולים הקרבות המשפחתיים להביא לכך שבית המשפט ימנה אפוטרופוס חיצוני אשר יטפל בענייניו הבריאותיים והכספיים של חסר הישע - מצב מאוד לא רצוי. אפשר למנות מספר מיופי כוח, לחלק ביניהם את האחריות ואפילו לקבוע אם יפעלו במשותף או בנפרד, כדי לדייק את הטיפול הרצוי.

כדאי להבין כאמור, שאם אין ייפוי כוח מתמשך, שיש האומרים שהוא חשוב יותר מצוואה, ימונה אפוטרופוס לטיפול ולהחלטות בחסר הישע, אם מבני משפחתו או מצד אפוטרופוס חיצוני. על פניו, מוטב כנראה לתכנן מראש מה יעלה בגורל רכושו וכיצד הוא יטופל ולמנות איש אמון שנבחר מתוך מחשבה מוקפדת, מה גם שניתן לבטל את ההוראה לייפוי הכוח ברוב המקרים ולמנות בנוסף למיופה הכוח גם "מיודעים" שיכולים לפקח על פעולותיו ולשמור על האינטרסים המוקדמים של המייפה כפי שהגדירם מראש.

המייפה יכול להורות כיצד לנהוג בכספיו, מי זכאי לקבלם וכמה הוא מעוניין להקצות לתחומי חיים שונים. אם למשל הוא בוחר להשתמש בחלק מכספו לתשלום לבית אבות איכותי שאותו הוא יכול לבחור

מה נכלל בייפוי הכוח ומתי הוא נכנס לתוקפו

הנושאים הנכללים בייפוי הכוח תלויים מאוד ברצונו המוקדם של המייפה וניתן להקיף את כל תחומי החיים, או להגביל את ייפוי הכוח לנושאים מסוימים.  

ייפוי כוח בעניינים אישיים – ייפוי כוח זה מתייחס לחיי היומיום של המייפה: היכן יגור, כיצד ואילו החלטות יתקבלו לגבי רווחתו הפיזית, הרגשית והחברתית, מי יטפל בו – אחד מילדיו, עובד זר או בית אבות סיעודי למשל. ניתן לכלול כאן גם עניינים בריאותיים אך מקובל להרחיב עליהם בייפוי כוח נפרד.

ייפוי כוח לטיפול רפואי – ייפוי כוח זה מתייחס להחלטות שיתקבלו לגבי בריאותו של המייפה. הוא משקף פעמים רבות את העדפתו של המייפה בעודו צלול לגבי האינטנסיביות הטיפולית בו במצבים שבהם הוא כבר חסר ישע. ניתן לכלול כאן גם את בחירתו של המייפה במוסד הרפואי שיטפל בו ואף בזהות הרופאים.

ייפוי כוח בענייני רכוש – ייפוי כוח זה מתייחס לטיפול בכל נכסיו, רכושו, חסכונותיו ואף חובותיו של המייפה. המייפה יכול להורות כיצד לנהוג בכספיו, מי זכאי לקבלם וכמה הוא מעוניין להקצות לתחומי חיים שונים. אם למשל הוא בוחר להשתמש בחלק מכספו לתשלום לבית אבות איכותי שאותו הוא יכול לבחור, או אם יבקש למכור חלק מרכושו או נכסיו בעת שאינו כשיר להשתמש בהם ולייעד את כספי המכירה עבור מטרה מסוימת וכו' – יהיה על מיופה הכוח לממש את בקשתו.

באופן כללי, מייפה הכוח יכול, אם כך, לקבוע מי יהיה מיופה הכוח, להחליט לגבי גבולות גזרת שיקול הדעת שלו, אילו החלטות ובאיזה היקף הוא יקבל עבורו, או להגדיר את כל רצונותיו מראש על ידי הנחיות מקדימות. 

ייפוי הכוח נכנס לתוקפו בדרך כלל כשמוגשת חוות דעת רפואית כי מיופה הכוח אינו כשיר עוד לנהל את ענייניו, אך החוק מאפשר למייפה להגדיר מראש נסיבות אחרות בהן הוא מעוניין שייפוי הכוח ייכנס לתוקפו.

מסמך ייפוי כוח מתמשך נערך על ידי עורך דין בעל הכשרה מיוחדת ולאחר החתימה עליו הוא מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי. עם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, יודיע מיופה הכוח ל"מיודעים" על הכלת ייפוי הכוח ואז ידווח למשרד האפוטרופוס הכללי על מימושו וימתין לאישור.

בשל הפרצה בחוק הקיימת עבור ייפוי כוח מתמשך בתחום הרכושי, מומלץ להיות מודעים לבעייתיות, גם אם המייפה סומך מאוד על המייפה, ולשקול היטב אם להכניס לתוקף מיידי את ייפוי הכוח

סכנות בייפוי כוח מתמשך

תיקונים לחוק בנושא ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מעוררים סכנות שלא רבים מודעים אליהן והיערכות נכונה יכולה לצמצם אותן באופן משמעותי. על פי התיקון לחוק, אפשר להכניס את ייפוי הכוח בענייני רכוש לתוקף מיידי, בניגוד לענייני בריאות ולעניינים אישיים שמקבלים תוקף רק כאשר המייפה אינו כשיר עוד. עניין זה מאפשר מרחב פעולה למיופה הכוח בחשבונותיו של המייפה, ללא המגבלות והפיקוח הקבועות בייפוי הכוח המתמשך. זה כמובן משאיר פתח למוסדות הפיננסיים אם להיענות לבקשותיו של מיופה הכוח, באיזו מידה או לא ומותיר למעשה את המייפה לחסדיהם.

חלוקת רכוש, ייפוי כוח

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי חשוב ומחייב, המסדיר את ענייניו של האדם כפי שהוא חושב שנכון לעשות זאת עבורו ובאמצעות האנשים שהוא סומך עליהם. כדי להימנע מסכנות ניתן למנות גורמי פיקוח, לחלק את ייפוי הכוח בין מספר אנשים ולהגדיר מראש, באופן ברור, מה הן העדפותיו. אולם, בשל הפרצה בחוק הקיימת עבור ייפוי כוח מתמשך בתחום הרכושי, מומלץ להיות מודעים לבעייתיות, גם אם המייפה סומך מאוד על המייפה, ולשקול היטב אם להכניס לתוקף מיידי את ייפוי הכוח או להטיל על מימושו הגבלות מפורשות, מנוסחות מראש.

משמעות ייפוי הכוח המתמשך היא מכרעת לגבי שנותיו האחרונות והקשות של מייפה הכוח וחשוב מאוד לערוך את המסמכים הרלוונטיים באמצעות עורך דין.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

הירשמו לניוזלטר המשפטי שלנו