נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

האם גם חברות קטנות יזכו להטבות מס?/דעה

שר האוצר הודיע על כוונתו לתקן את החוק לעידוד השקעות הון כך שיבוטל המתווה היורד של שיעור מס החברות

מאת: ד"ר אבי נוב, עו"ד| | 2

חברות גדולות, כמו טבע, אינטל, כיל וצ'ק פוינט, אמנם מנצלות בצורה הטובה ביותר את הטבות מס שבחוק לעידוד השקעות הון, אך גם חברות קטנות יכולות לעשות שימוש יעיל באותן הטבות ולחסוך בתשלומי מיסים בצורה ניכרת.

חוק לעידוד השקעות הון נחקק ב-1959, ומאז עבר שינויים רבים. השינוי האחרון נעשה בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011. התיקון האחרון, המכונה תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון, כולל שינויים דרמטיים בהיקף הטבות המס ובמיוחד בקריטריונים המזכים בהטבות מס, המאפשרים לחברות רבות ליהנות מהטבות המס. 

הדו"ח השנתי של מנהל הכנסות המדינה
מהדו"ח השנתי האחרון של מינהל הכנסות המדינה עולה, כי בין השנים 2010-2003 חל זינוק של 140% בהטבות המס שהמדינה מעניקה לחברות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, מ־2.3 מיליארד שקל בשנה ל־5.6 מיליארד שקל בשנה. בהתאם לדו"ח החדש, הגידול הניכר בהטבות המס בעשור האחרון מתרכז בחברות הגדולות במשק המנצלות בצורה מקסימאלית את הטבות המס החוק לעידוד השקעות הון. בהתאם לדו"ח, החברות הגדולות, כאמור, נהנות מ 70% מתקציב הטבות המס. 

הנתונים האלה מדו"ח מינהל הכנסות המדינה אמנם מעניינים, אך הם לא משקפים את המצב היום לאור תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון משנת 2011 כאמור לעיל, אשר הגדיל בצורה משמעותית את מספר החברות המקבלות הטבות מס. 

שיעורי המס לפי חוק העידוד כיום
שיעור המס החל על חברה המסווגת כ"מפעל מועדף" - ביחס לשנים 2011 ו-2012, באזור פיתוח א' - הוא 10%, ואילו בשאר הארץ - 15%. ביחס לשנים 2013 ועד 2014: באזור פיתוח א' - 7%, ואילו בשאר הארץ - 12.5%. החל משנת 2015, באזור פיתוח א' - 6%, ואילו בשאר הארץ - 12%.

על דיבידנד שמחלקת חברה מועדפת ליחיד יחול מס בשיעור 15%, ועל דיבידנד בין חברות יחולו הוראות הפקודה. החוק מבטל את ההוראה לפיה חברה שחילקה דיבידנד מרווחי מפעל מוטב נדרשה לשלם את מס החברות ממנו הופטרה.

השינויים הצפויים בחוק
מתווה הירידה בשיעורי המס כאמור, תאם בזמנו לרפורמה במס החברות אשר תכנן נתניהו בכהונתו הקודמת כראש הממשלה, לפיו מס החברות אמור היה לרדת ל־18% עד שנת 2016. אולם, ועדת טרכטנברג ביטלה את הרפורמה הזאת וקבעה את מס החברות הרגיל על 25%, בעוד שלא נעשה דבר ביחס לשיעורי המס היורדים בחוק עידוד השקעות הון.

כעת שר האוצר יאיר לפיד מעוניין לטפל בעניין זה, והודיע לאחרונה על כוונתו לתקן את החוק לעידוד השקעות הון כך שיבוטל המתווה היורד של שיעור מס החברות. בהתאם לכך, שר האוצר מעוניין שהחל משנת 2014 והלאה, שיעור המס לחברות המוטבות יעמוד על 10% לחברות מוטבות מהפריפריה ו־15% לחברות מוטבות ממרכז הארץ. נכון להיום, עדיין לא פורסמה הצעת חוק בעניין זה, ולא ברור מה יהיו שיעורי המס החדשים.

* ד"ר אבי נוב הוא עורך דין מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מס חברות החוק לעידוד השקעות הון הטבות מס

קבע פגישה עם