נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מכשיר גביה ושמו מקדמות מס הכנסה

בשורה לעסקים הקטנים והבינוניים, אשר יוכלו לשפר את תזרים המזומנים בתקופת החגים

מאת: עו"ד תמיר פורר| | 2
מכשיר גביה ושמו מקדמות מס הכנסה

בימים אלה התבשרנו, כי מנהל רשות המסים משה אשר דחה את מועד ביצוע התשלומים לרשות המיסים בגין חודש אוגוסט 2013, מע'מ מקדמות מס-הכנסה וניכויים בכשבועיים, מיום ה-15/9/13,  ליום 29/9/13.
כדברי שר האוצר,מר יאיר לפיד, "מדובר בבשורה לעסקים קטנים ובינוניים ובהחלטה אשר תקל על ציבור משלמי המע"מ ומקדמות המס ובמיוחד על העוסקים העצמאים והעסקים הקטנים שנקלעו בתקופת החגים לקשיים בתזרימי המזומנים".

למציאת עו"ד בתחום אגרות ומיסים באתר משפטי

הקלה על העסקים העצמאיים

אכן, דחיית מועד ביצוע התשלומים לרשות המיסים נועדה להקל על העסקים העצמאיים בישראל ולאפשר להם בקלות רבה יותר לעמוד בתשלומיהם בגין הכנסותיהם בחודש אוגוסט 2013 כפי שיפורט להלן: 

כל עסק עצמאי בישראל,כמו ציבור השכירים, חייב בתשלום מס הכנסה על רווחיו. אך להבדיל מציבור השכירים אשר משכרו כל חודש מנכה המעסיק את הסכום שיש לשלם למס הכנסה ומעבירו לרשות המיסים, ציבור העצמאיים מגיש דוח שנתי למס הכנסה, כך שלמעשה רק בסוף השנה הוא יודע מה הרווח האמיתי שנוצר בעסק בגינו הוא חייב בתשלום מס-הכנסה.

מקדמות חודשיות

מאחר שהממשלה זקוקה לכסף על בסיס חודשי כדי שתוכל לממן את הוצאותיה השוטפות, אין היא יכולה להמתין ולגבות מציבור העצמאים את תשלומי המס רק בסוף שנה. לפיכך, השוותה רשות המיסים את מעמד העצמאים לשכירים באמצעות מכשיר גביית המס של מקדמות חודשיות מציבור העצמאים.

למעשה, בתחילת שנה נקבע אומדן של הרווח הצפוי בעסק בשנה הקרובה. אם מדובר בעסק העובד מספר שנים אזי אומדן זה מבוסס על הרווח עליו דיווח העסק בשנה האחרונה, ואם בעסק חדש מדובר אזי האומדן מבוסס על רווח מקובל בעסקים אחרים הפועלים באותו תחום בו פועל העסק החדש.

כך למשל, אם מחזור הכנסותיו של עסק מסויים  בשנה שעברה היה 1000 ₪ ובגין הכנסות אלו שולם סך 250 ש"ח מס הכנסה, משמע תשלומי המס היוו 25% מההכנסות (מחזור) של העסק.

במקרה כזה בעל העסק יקבל בתחילת השנה פנקס מקדמות ממס הכנסה הכולל 12 שוברים חודשיים עוקבים לתשלום מקדמת מס חודשית על חשבון מס ההכנסה השנתי בו חב העסק. כל שובר לתשלום יהא הסכום שיתקבל מהמכפלה של 25% בכלל ההכנסות של העסק בחודש מסוים.

על כל עסק לשלם שובר זה עד ה-15 בחודש העוקב.

החזר מס עודף

תשלומים אלו נקראים מקדמות מס שכן הם אינם מהווים תשלום סופי של המס. בסוף השנה העסק העצמאי מגיש דו"ח שנתי למס הכנסה ובו מצויין סכום הרווח האמיתי שנוצר לעסק. במידה שיסתבר כי סכום זה נמוך מהאומדן שנקבע לעסק בתחילת השנה או שחלילה העסק סיים את השנה הנוכחית בהפסד, אזי יוחזרו לו סכומי המס העודף ששולמו כמקדמת מס לאורך כל חודשי השנה.

דחיית התשלום עליה הודיעה רשות המיסים מאפשרת לעסק לשפר את תזרים המזומנים שלו בתקופת החגים, כך שיוכל לגבות כספים מלקוחותיו ולשלם את מקדמות המס בהן הוא חב.

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תשלום מיסים החזרי מס פטור ממס הכנסה

קבע פגישה עם