• 29 בינואר 2014

  טופס הלוואה ופרוטוקול שנחתמו מראש


  הבנק ביצע נכיון על שיקים דחויים. השיקים היו לא סחירים ולכן לא בוצע נכיון רגיל, אלא הועמדה הלוואה בגין השיקים בניכוי הריבית ביום העמדת ההלוואה.
  טפסי הלוואה ריקים ופרוטוקול חברה ריק (ללא תאריכים וללא סכומים),נחתמו והושארו מראש בסניף בו מתנהל החשבון. השיקים היו מופקדים בסניף אחר של הבנק, העתק ההפקדה היה נשלח בפקס לסניף מבצע ההלוואה, שמצידו מילא את הטפסים הריקים שהושארו מראש.
  האם פעולת הבנק פגומה או בלתי חוקית?
  האם ניתן על סמך זאת לבטל את החוב בגין ההלוואה ?
  האם יש הוראות בנק ישראל בנושא ?
  האם יש פסיקה תומכת בנושא ?

  29 בינואר 2014
 • 29 בינואר 2014

  טופס הלוואה ופרוטוקול שנחתמו מראש

  איל שלום,
  לשם מתן תשובות יש צורך לבחון מלוא המסמכים שברשותך.
  אשמח לעזור,
  עו"ד גולן גדליה, מנהל הפורום
  טל': 03-5444460

  29 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?