שאלה לגבי השלמות לסיכום שכבר הוגש - פורום ייצוג בבית משפט – ליטיגציה מסחרית-אזרחית

שאלה חדשה
 • עמירם

  נשלח ע"יעמירם 08:44, 8 בדצמבר 2014

  ב. דין ארצי הוגש ערעור. לאחר מכן ללא כל דיון או הליך שהוא ניתנה החלטה כי יוגשו סיכומים ע"י המערער. בסיכומים, נטען כי המשיב לכל אורך ההליך בב. דין אזורי הציב התניות מסויימות. אלא שנשכח לציין בדיוק באיזה כתבים מהכתבים שהגיש בהליך הוא עשה זאת קרי באיזה מועדים בהליך עשה זאת. . כאשר חיוני להוכיח כי עשה זאת בתאריך מסויים בהליך. שאלתי היא: א) האם ניתן לאחר שהסיכומים הוגשו, באמצעות בקשה מבית הדין להוסיף מס' נספחים לסיכומים קרי עותק ממס' תגובות המשיב בהליך, בהם הוא הציב התניות אלה? מה ניתן לעשות בעניין? ב) בית הדין החליט כי המשיב יגיש תשובה לסיכומים אלו (קרי את סיכומיו) וכי המערער יוכל להשיב לסיכומי המשיב.- האם בתשובה לסיכומי המשיב ניתן לצרף נספחים שלא צורפו בסיכומים שכבר הוגשו לבית הדין. מה ניתן לעשות? תודות על העזרה

  השב
 • 10:00, 8 בדצמבר 2014

  עמירם שלום,
  א. ניתן להגיש בקשה לבית הדין ולהבהיר במסגרתה שמדובר במסמכים עקרוניים בקשר עם השאלה הטעונה הכרעה, וכי אין בהם כדי להפתיע את הצד השני או להציג מסמכים שלא גולו בהליך.
  ב. לא נהוג, ואם הוגשו יש להגיש בקשה להוציא את הנספחים מתיק בית הדין.
  בהצלחה

  תגובה

בכוונתך להגיש תביעה לבית המשפט? מתלבט מה לתבוע ואיזה סעד לבקש מבית המשפט? נתבעתם על ידי גורם כלשהו ואינכם יודעים מה לעשות כעת? במסגרת פורום זה, נבקש להשיב לשאלותיכם בכל הקשור עם ניהול תיק בבתי המשפט, החל מהשלב המקדמי ועד לשלביו הסופיים של התיק המשפטי, נבהיר מושגים משפטיים שונים, ונעמוד על אופן ניהול התביעה או ההגנה, הראיות הדרושות לשם הוכחת טענותיכם, אופן הצגתן ועוד.