• 11 בדצמבר 2014

  שאלת המשך - סיכומי תשובה וההגבלות לגביהם

  האם 2 הנתונים הבאים משנים מתשובתך לגבי שאלה 1 לעיל:

  האם העובדה שבכתב הסיכום מטעם המערער נטען בנוסף על שפורט בסעיף 1 בשאלתי הקודמת("סיכומי תשובה וההגבלות לגביהם") כי :

  1) הנתבע פעל בחוסר תום לב בניגוד לכללי צדק הטבעי וכולי....וכי העילות שנגזרו ממעשיו ושנטענו מטעם המערער הם עילות הקבועות בדין ככאלה המצדיקות התערבות בית הדין , הם כן מצריכות להוכיח גופו של עניין כי אכן הנתבע פעל בחוסר תום לב ובניגוד לכללי הצדק?

  2) לפי ההלכה יש לפעול לפי מבחן ה-"עניין הממשי" של המערער בסעדים שביקש מבית הדין , וככל שקיים כזה קרי עניין ממשי (לדוג' קושי ומכשול למערער מהווים עניין ממשי עבורו )יש לדון בסעדים המבוקשים על ידו . מצריך להוכיח את פעולות חוסר תום הלב והזדון של הנתבע למול המערער לגופם , אשר בגינם טוען המערער כי ישנו קושי ממשי היום לסמוך על הנתבע ולהאמין לו ולהמשיך את ההתקשרות עימו?

  רוב תודות על העזרה
  ללא

  11 בדצמבר 2014
 • 11 בדצמבר 2014

  שאלה אחרונה לסיום- שאלת המשך:

  שלום רב,
  לצערי, אין יכולת להשיב במסגרת הפורום על שאלות כה ספציפיות שדורשות את קריאת החומר במלואו.

  11 בדצמבר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?