• 23 בינואר 2015

  פניה לגורם מבטח מבלי לפגוע באפשרויות עתידיות לתבוע

  בבית דין אזורי וארצי לעבודה, ניתן פסק דין לפיו ככל שיש טענות לגבי הגורם מבטח (קרן הפנסיה)
  אשר חורגות מהטענות שפורטו בכתב התביעה יש לתבוע אותם בהליך משפטי חדש.

  הטענות החורגות מכתב התביעה הינם בעיקר כי יש לשלול מהגורם המבטח את סמכותו לקבוע בדבר הזכאות
  של העמית החולה והנכה.

  השאלה היא:
  ככל שתוגש לגורם המבטח פניה מטעם העמית החולה- האם על מנת לשמור על מלוא הזכויות לתבוע בעתיד ולטעון
  בעתיד מחדש את הטענות שנטענו בהליכים בבית דין אזורי וארצי - יש לציין בפניה לגורם המבטח כי :

  מוגשים בזאת הטפסים וזאת מבלי לפגוע בכל טענה שנטענה בהליך באזורי ובהליך בארצי?

  תודה רבה

  23 בינואר 2015
 • 26 בינואר 2015

  פניה לגורם מבטח מבלי לפגוע באפשרויות עתידיות לתבוע

  שלום, יש טעם לפגם בפניה לגוף שת מבקשת שלא להכיר בסמכותו...הוספת משפט כזה יכולה להועיל לעתיד, אך אין היא מונעת לחלוטין טענה נגדית. בבית הדין הארצי לא נכתב שהפנייה עצמה לא תהווה הכרה בסמכות? אם כן, אז בסדר, ואם לא, אז במשפט תוסיפי ספציפית שזה לא רק מבלי לפגוע בכל טענה אלא, בכל טענה בכלל, ובשאלת הסמכות, בפרט.
  בהצלחה

  26 בינואר 2015
  • 26 בינואר 2015

   פניה לגורם מבטח מבלי לפגוע באפשרויות עתידיות לתבוע

   בפסק הדין בארצי לא הייתה כל התייחסות לעניין הסמכות.
   האם מעבר לכך שאוסיף משפט לפיו הפניה נעשת מבלי לפגוע בכל טענה בכלל ובשאלת הסמכות בפרט.
   נכון יהיה להוסיף משפט שאומר שהפניה נעשית למען הזהירות ועל מנת למנוע טענה של אי מיצוי הליכים?

   26 בינואר 2015
   • 27 בינואר 2015

    פניה לגורם מבטח מבלי לפגוע באפשרויות עתידיות לתבוע

    כן,
    שי

    27 בינואר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?