• 26 באפריל 2015

  האם הבטחה, הצהרה ומצג לעשות דבר מסויים- מהווים התחייבויות?

  האם ניתן להגדיר התחייבויות, הבטחות , מצגים, והצהרות- שניתנו בבית הדין, ע"י הנתבע- תחת הכותרת
  התחייבויות?

  ובמילים אחרות:
  האם הבטחה, הצהרה ומצג לעשות דבר מסויים- מהווים התחייבויות.

  26 באפריל 2015