• 23 במרץ 2012

  האם הסכם תיווך כמפורט בהודעה תקף ?

  שלום רב,
  האם הסכם כזה תקף בהתאם לחוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו – 1996 (הם זכאים לדמי תיווך) ??
  בסעיף אחד רשום: הלקוח מצהיר כי ידוע לו שדמי התיווך ייגבו ע"י שם חברה בע"מ, ח.פ XXXXXXXX וכנגד חשבונית מס כחוק מטעמה.

  בסעיף אחר רשום: הזמנת הלקוח זו היא כלפי שם החברה בע"מ ו/או מחזיק זכיון XXXXXX (שם החברה) – וכל אחד מסוכניו המורשים.
  שם הסוכן: ___ ת.ז: ___ מספר רישיון תיווך: ____.

  23 במרץ 2012
 • 26 במרץ 2012

  האם הסכם תיווך כמפורט בהודעה תקף ?

  יואב שלום,

  שאלתך אינה שייכת לפורום זה. פנה לפורום מקרקעין.

  בברכה,

  26 במרץ 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?