• 12 בנובמבר 2013

  איזון משאבים

  במסגרת איזון משאבים ניתנה חוו"ד אקטואר לדוח האקטואר..
  חובי בגין הסכומים הנזילים שולם במלואו לגרושתי, סכומים עתידיים לא שולמו. גרושתי הטילה עיקולים על קרנות וחסכונות שלי. הגשתי בקשה לביטל עיקול על קופת גמל בה כספים נזילים מתוכה שולם במלואו חלקה של גרושתי בהתאם לחוו,ד האקטואר. ביהמ,ש דחה את הבקשה בטענה כי טרם שולמו כל הכספים ע"פ דוח האקטואר. יובהר כי אם אבחר לשלם לגרושתי את חלקה בפנסיה שלי חודש בחודשו החוב ילווה אותי לשארית חיי. בנסיבות אלה האם נכונה החלטת ביהמ"ש והאם קיימת פסיקה הקובעת כי לא ניתן להשאיר עיקולים לנצח על חוב שטרם הגיע לפרעונו??
  שמינה ביהמ"ש. הדוח חולק לשניים: סכומים נזילים וסכומים עתיידיים (כגון פנסיה ופדיון ימי מחלה)אותם אני רשאי לשלם כשיגיעו לפרעונם בהתאם תודה

  12 בנובמבר 2013
 • 25 בדצמבר 2013

  איזון משאבים

  ג'קי שלום,

  אינני מכירה את פרטי המקרה אולם על פניו צדק
  ביהמ"ש משהטיל עיקול שכן טרם סילקת חובותיך לגרושתך.

  25 בדצמבר 2013
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?