• 15 בינואר 2012

    ריחות

    פרידה,
    הדרך הנכונה הינה לפנות למומחה אשר יערוך ניטור ויוציא חוות דעת מומחה אשר מפרטת את הזיהומים והנזקים. בעזרת חוות הדעת ניתן לגבש כתב תביעה, בקשה לצו מניעה וסעדים אחרים מבית המשפט.
    עו"ד שעוסק בתחום איכות סביבה יוכל להמליץ לך על מומחים בתחום, אם תרצי, אז מוזמנת לפנות למשרדי לקבלת המלצה מתאימה.

    15 בינואר 2012