• 27 במאי 2012

  פוליסת ביטוח

  המדובר במבוטח שנפטר.
  בהצעה לביטוח שנחתמה לפני מס' שנים אצל סוכן הביטוח ובמסגרתה אף נכתב שם של מוטב לא חתם הסוכן שהחתים את המבוטח על ההצעה בסעיף שכותרתו "הצהרת הסוכן" בו כתוב כי שאל את המבוטח בדבר הפרטים המופיעים לעיל והסוכן אף לא מילא תאריך. האם יש בזה כדי לבטל את קביעת המוטב?
  האם היתה חבה על הסוכן לחתום על הסעיף "הצהרת הסוכן" כתנאי לנכונות הדברים האמורים בהצעה, לרבות קביעת המוטבים? האם יש הסדר בתקנות כלשהם או בחוק לאופן בו צריכה להיות ערוכה הצעה לביטוח ולענין חובת הסוכן לחתום על ההצהרה המופיעה בהצעה?

  27 במאי 2012
 • 28 במאי 2012

  פוליסת ביטוח

  שלום אסי. אם חברת הביטוח קיבלה את שמות המוטבים ללא שהעלו את העובדה שאין הצהרת סוכן הרי שחברת הביטוח תכבד את המוטבים שהמנוח רשם . גם בבית המשפט כוונתו האמיתית של המנוח תבחן ולא פגם טכני כזה או אחר.

  28 במאי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?