• 4 בספטמבר 2012

  הסכם הלווה צופה גרושין

  שלום רב,
  ברצוני להלוות כסף לבני וכלתי. יחד עם זאת אני רוצה שהכסף יוחזר לי במקרה של גירושיין בין הכלה לבני.
  אני מודע לכל האפשרויות החוקיות אך אינני רוצה לעורר מהומה או לפנות לנוטריון או לבתי משפט וכדומה לצורך אישור ההסכם.
  אינני רוצה גם לרשום במפורש את המילה "גירושין " מאותה הסיבה.
  לכן ניסחתי תניה זו:

  ===הסכם זה הינו הסכם הלוואה==
  הכסף על סך ..... שאותו הנני נותן ל.... אינו מוענק במתנה אלא כהלוואה . כעת כאשר מצבי הינו סביר אינני דורש את החזרת הסכום .
  במידה ואצטרך את הכסף על פי שיקול דעתי בלבד ומכל סיבה שהיא,הכסף יוחזר לי בתשלומים שווים במשך תקופה של ... שנים מיום חתימת ההסכם.
  ====

  נא אמור לי מה דעתך? האם זה מספיק בכדי לאבטיח את הכסף במיקרה של גירושיין?
  האם הוספת חתימת עד בן משפחה של החתן מועיל ?

  בתודה מראש
  יצחק

  4 בספטמבר 2012
 • 11 בספטמבר 2012

  הסכם הלווה צופה גרושין

  שלום יצחק. עקרונית ההסכם הוא בסדר רק עליך לנסח אותו באופן יותר ברור ויותר נחרץ כי מדובר בהלוואה וכן לפרט באופן מדויק את המנגנון לקבלת כספי ההלוואה.

  11 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?