• 30 באוקטובר 2012

  פסק דין שניתן בחו"ל

  הבנתי כי במידה וניתן פסק דין במדינת עולם שלישי אין אפשרות לאוכפו בארץ ובהתאם לקבוע בחוק לאכיפת פסקי חוץ. שאלותיי הן 1. האם יש מניעה להגיש תביעה חדשה במקום אחר (שאף הוא אינו מכיר בפסק הדין)? 2. האם קיימת אפשרות לאכוף בארץ דרך מדינה "מתווכת" המכירה בפסק הדין שניתן ושישראל כן מכירה בפסקי דין שלה?
  תודה רבה.

  30 באוקטובר 2012
 • מנהל הפורום יואב סלומון 30 באוקטובר 2012

  פסק דין שניתן בחו"ל

  שלום רב,
  ראשית, ההנחה שלך שלא ניתן לאכוף פסקי דין ממדינות עולם שלישי אינה מדויקת. צריך לבחון כל מדינה ומדינה בנפרד על-פי אמות המידה שבחוק אכיפת פסקי חוץ. אם אכן לא ניתן לאכוף את הפסק ניתן לתבוע במדינה אחרת (עקרונית, גם בישראל) ואז ייתכן שהדרך המתאימה תהיה לתבוע על-פי פסק הדין שכבר ניתן ולא על פי עילת התביעה המקורית.
  לשאלתך אם ניתן לאכוף דרך מדינה מתווכת – התשובה שלילית. משמעות פסק דין האוכף פסק חוץ היא שניתן לאכוף את פסק החוץ המקורי במדינה בה ניתן פסה"ד האוכף. לא נוצר פסק דין חדש ועצמאי הניתן לאכיפה לכשעצמו.

  30 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?