• 4 ביוני 2012

  עיקול ומכירת מטלטלין וגבייה בבנק

  שלום רב,
  כיצד עלי לפעול אל מול העירייה שעיקלה ומכרה מטלטלין בסכום הגבוה מהחוב ובנוסף וללא שדיווחה לי, גם גבתה סכום נוסף בבנק.
  כדי להוכיח שהעירייה פעלה בחוסר תום לב, מה אני צריך לבקש לקבל מהעירייה ?
  תודה מראש.

  4 ביוני 2012