• 25 ביולי 2012

    עיקול

    האם העיריה יכולה להטיל עיקול על חשבון בנק של אדם המתקיים מקיצבת נכות?

    25 ביולי 2012