• 10 במרץ 2013

  מסורב גט

  זוג חי ביחד 18 שנה היא גרושה הוא פרוד (אישתו מסרבת)
  מנהלים בית משותף לפני 4 שנים חלה לפני שנה קידש
  אותה ליד עדים לפני חודש ניפטר עקב המחלה
  מה קורה עכשיו? למה היא נחשבת? יש לה זכויות?

  10 במרץ 2013