• 16 ביוני 2013

    הסתלקות מעזבון

    קיבלתי טופס מבית הדין להחתים רב הישוב שאני מסתלקת מעזבון.מהיא ההגדרה של "רב הישוב"?האם ניתן להחתים רב רגיל בעל רשיון לרבנות?

    16 ביוני 2013