• 29 בינואר 2014

    ערעור

    בית הדין הרבני הגדול קצב לי להגיש ערעור עד ליום שישי 3 לינואר 2014,כיון שאי אפשר להגיש ערעור ביום שישי הגשתיו ביום ראשון 5 לינואר 2014,אך הדיין החליט למחוק את הערעור לדבריו בשל אי קיום החלטת בית הדין,מה אוכל לעשות כדי שהערעור יטופל כראוי? תודה

    29 בינואר 2014