• 4 ביולי 2014

    התערבות צד ג בבית הדין הרבני

    האם בהליכי גרושים בבית הדין הרבני הוא רשאי להתייחס לפניות מרבנים או מבתי דין מחוץ למערבת בתי הדין הפורמלית ממלכתית

    4 ביולי 2014