• 16 בדצמבר 2014

  כתובה

  אם ברשותי הוכחות למעשי כיעור של האישה - האם אינה זכאית לכתובה ?

  16 בדצמבר 2014
 • 17 בדצמבר 2014

  כתובה

  שלום רב
  חסרים לי פרטים על הצדדים - אך על פניו בד"כ לא פוסקים את הכתובה לאשה.
  בייחוד לא אם ההליכים הינם ביוזמתה של האישה ובוודאי שאם יש הוכחות למעשי הכיעור (והשאלה איזה הוכחות וכו').
  בהצלחה,

  17 בדצמבר 2014
  • 18 בדצמבר 2014

   כתובה

   ההליכים ביוזמתי, אני פתחתי את התיק ברבני.

   הוכחות מהאינטרנט, שפנתה לגברים וקבעה להפגש איתם.

   18 בדצמבר 2014
   • 31 בדצמבר 2014

    כתובה

    שלום רב
    העילות המזכות את הבעל באי תשלום כתובה לאישה הנן:

    1. "מקח טעות" -
    אישה המודעת לכך שהיא סובלת מבעיות רפואיות, תפקודיות נפשיות, או אחרות המונעות קיום תקין של מסגרת הנישואין ומסתירה אותן מהבעל הרי שהבעל עשה בנישואיו "מקח טעות", קרי בשפתנו, הוטעה לסבור כי נישא לפלונית ובפועל נשא את אלמונית. י
    בגידת האישה
    אישה המקיימת יחסי אישות עם גבר אחר והוכח לבית הדין הקשר האמור בראיות קבילות לפי הדין העברי, מחויבת בגירושין, ונשללת ממנה כתובתה.

    2. מורדת
    אישה המסרבת לקיום חיי אישות עם בעלה ללא סיבה מוצדקת עלולה להיות מוכרזת כמורדת על ידי בית הדין הרבני וכפועל יוצא מכך עלולים להישלל ממנה מזונותיה וכתובתה.

    3. מעשי כיעור
    מדובר במקרים בהם אין ראיה חד משמעית לפיה האישה בגדה בבעלה, או עדות ברורה במידה הנדרשת לפי הדין העברי, ואולם קיימת סבירות גבוהה ביותר שבגדה בבעלה.

    4. פסול בכתובה
    קיימים מקרים נדירים בהם פגמים מהותיים באופן עריכת הכתובה עלולים להוביל לפסלותה. בתי הדין משתדלים להימנע מפסילת כתובות מטעמים טכניים שאין לצדדים בהם אשמה.

    5. עובדת על דת לאחר שניתנה התראה
    אישה שמכשילה את בעלה ומתנהגת בפריצות יוצרת הפרעה לנישואין וחוסר יכולת לחיות עמה חיי נישואין. במקרה כאמור תפסיד האישה כתובתה רק לאחר שנתנו לה התראה לחדול מהתנהגותה והיא לא פעלה כאמור.

    6. עזיבת האישה את הבית
    אישה העוזבת את בית המגורים המשותף ללא סיבה מוצדקת עלולה לאבד את מזונותיה וכתובתה.

    חשוב לזכור כי יתכנו התנהגויות רבות אשר ניתן מכוחן להוביל לשלילת הכתובה, ואין המדובר ברשימה ממצה. יתכנו מקרים רבים בהם בית הדין הרבני יגיע למסקנה לפיה האישה אינה זכאית לכתובתה- יש לבדוק באופן ספציפי את נסיבות המקרה שלך.

    בהצלחה,

    31 בדצמבר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?