• 4 במרץ 2015

    תכולה

    אם עזבתי את הבית והשארתי לאישה את רוב התכולה
    האם זה יעמוד לזכותי בבית הדין בפסיקת המזונות ושאר דברים ?

    4 במרץ 2015