• 14 ביולי 2015

  צו ירושה

  היינו בית דין הרבני להוצאת צו ירושה לאימי שנפטרה ב 2.6.15 .
  קיבלנו כעבור יום מסמך מהרבנות שבו מצויין :
  "כל הנוגעים בדבר קבלו על עצמם את סמכות השיפוט של בית הדין להוצאת צו ירושה.
  בית הדין שמע את המבקשים והעדים וערך הקנאות כנדרש על פי דין תורה.
  לאור האמור לעיל בית הדין מחליט להוציא צו ירושה לפיו שמות יורשיו על פי דין של המנוח וחלקו היחסי
  של כל אחד מהם בעזבון הם ... "
  האם זה הצו ירושה ?

  14 ביולי 2015