• 16 באוקטובר 2012

  העברת טיפול מבי"ח לטיפול פקידת סעד

  עובדת סוציאלית מבי"ח אשר בו מאושפזת קטינה עקב בעיות אכילה באשפוז יום מאיימת להעביר את המידע לפקידת סעד על- סמך חשש לאלימות פיזית ומילולית מצד האחות הגדולה כלפיי הבת. האחות הגדולה בת 20 ומתגוררת בבית והקטינה בת 17.
  יש לציין שעל פי שתוף מידע מצד הקטינה ומשפחתה. ללא כל סימני אלימות בעת האשפוז. מה הם זכויותינו מול פקידת הסעד, האם כמשפחה אנחנו יכולים להתנגד להליך זה? ע"פ דרישה מהפסיכיאטרית נלקחה הגדולה לאבחון פסיכיאטרי אשר במהלכו הומלץ על נטילת כדור וכן על טיםול פסיכולוגי לה, וטיפול משפחתי למשפחה. כמובן שאנחנו משתפים פעולה. כרגע, אנחנו ממש לא רוצים להכניס פקידת סעד, מה עושים?

  16 באוקטובר 2012
 • 18 באוקטובר 2012

  העברת טיפול מבי"ח לטיפול פקידת סעד


  טל

  ברישת שאלתך את מתארת עו"ס ביה"ח אשר " מאיימת" להעביר מידע לעו"ס לחוק הנוער, תמוה, אם יש לה חשש וחשד להתעללות כזו חלה עליה חובת דיווח, יחד עם זאת ייתכן שמנסה לגייסכם לתהליך טיפולי.

  את מתארת שיתוף פעולה של בני המשפחה, באיזה אופן שיתוף הפעולה בא לידי ביטוי? כי אם עו"ס "מאיימת" ונשאלת שאלה לגבי התנגדות לתהליך, הרי שהרוח המנשבת מתוך השאלה היא רוח נגדית.

  אתם, כמשפחה ביחד או כל אחד לחוד, לא יכולים להחליט דרך פעולתה של עו"ס לחוק הנוער ואם ידווח לה על קטינה בסיכון, הן בשל הפרעות האכילה והן בשל התעללות מצד אחותה הגדולה, הרי שהיא תכנס לתמונה, שיתוף פעולה בדרכי טיפול, מרחיקה את הרווחה.

  ועוד: אני מניחה שהאיום של עו"ס בית החולים קם כדי לעורר אתכם כיחידה משפחתית להירתם ולשתף פעולה וכנראה כך פעלתם שהרי האחות הבכירה הופנתה לאיבחון וטיפול, כנראה שהמשך שיתוף פעולה עם דרכי הטיפול של גורמי הטיפול בבית החולים לא יקים צורך של מימוש האיום של המטפלת.

  שיתוף הפעולה שלכם נחוץ לבריאות שתי האחיות.

  ש

  18 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?