• 16 באוגוסט 2014

  העברת זכויות הסכם פיתוח ביישוב קהילתי

  שלום רב,
  אנחנו מתגוררים בהרחבה במושב שם אנו חתומים מול רמ"י על הסכם חכירה.
  אנו מעוניינים למכור את הנכס במושב ולהסב זכויות בהסכם פיתוח על קרקע בישוב קהילתי אחר.
  עם זאת, עד לסיום תקופת הבניה עדיין נתגורר במושב.
  ראיתי בתשובתך לשאלה אחרת כי יש אפשרות לחתום מול רמ"י על הסכם פיתוח תחת התחייבות כי הנכס הקודם יימכר תוך זמן קצוב ומוסכם.
  מהו הזמן המקובל להתחייבות מעין זאת למכירת הנכס הקודם?

  תודה.

  16 באוגוסט 2014
 • 17 באוגוסט 2014

  העברת זכויות הסכם פיתוח ביישוב קהילתי

  נועם שלום וברכה,
  אני סבור כי הזמן הקצוב אותו שות מקרקעי ישראל תאשר הוא תפוקת הפיתוח עפ"י הסכם הפיתוח עליו תחתמו בנוגע לזכויות בישוב הקהילתי, דהיינו: תדרשו למכור את זכויותיכם במושב בתם תקופת הפיתוח המוגדרת בהסכם הפיתוח, וכתנאי לחתימת רמ"י על חוזה חכירה מהוון.
  בהצלחה, עו"ד צבי סיגל

  17 באוגוסט 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?