• 30 באפריל 2012

  שני בתים בטאבו

  האם ניתן לבנות בית בהרחבה בישוב קהילתי ובמקביל בית במושב חקלאי כאשר שניהם על שמי בטאבו?

  30 באפריל 2012
 • 1 במאי 2012

  שני בתים בטאבו

  ליאור שלום, ראשית, וככלל, בתים בהרחבה קהילתית ומשקים במושבים רשומים במינהל מקרקעי ישראל, ולא בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). במידה וששולמו למינהל במקום דמי חכירה שנתיים דמי היוון, אזי במקרים מסוימים, יש רישום על הזכויות המהוות גם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) אך אלה היוצאים מהכלל.
  שנית, מינהל מקרקעי ישראל אינו מחכיר זכויות מעבר לפעם אחת בלבד. כאשר אתה חותם על מסמכי הצטרפות להרחבה קהילתי, והפנייה למינהל, אתה בדרך כלל תדרש לחתום על תצהיר כי אין לך חוזה נוסף מול המינהל.
  בברכה, צבי סיגל, עו"ד

  1 במאי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?