• 20 בפברואר 2013

  ערעור על פסק דין של פשרה בתביעה ייצוגית

  רציתי לשאול אם אני יכול לערער על פסק דין שנתנו בתביעה ייצוגית, ולפי מה שהבנתי זה פסק דין שניתן בהסכם פשרה.
  ז"א, האם זה נחשב חלוט, או שזה כמו כל פסק דין רגיל...

  20 בפברואר 2013
 • 25 בפברואר 2013

  ערעור על פסק דין של פשרה בתביעה ייצוגית

  טל שלום,

  סעיף 18 ד לחוק תובענות ייצוגיות קובע כך:

  אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית, ארגון, שאישר השר לענין זה, הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה כאמור בסעיף קטן (ג) או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בענין גמול ושכר טרחה שהוגשה לפי סעיף קטן (ז)(2).

  לכן בד"כ תוך 45 יום אתה יכול להגיש התנגדות לבית המשפט אך יתכן ונקבע זמן אחר - עיין בהסכם הפשרה שהוצג.

  בברכה,

  25 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?