• 2 ביוני 2016

  פרוצדורה של AUTHOROTY

  אם בימ"ש שלח פרסונה להסתכלות על עבירה מלפני שנתיים


  + הוא לא הלך בגלל שהוא לא רוצה ( זה בגיבוי של הסניגור שלו ) אז


  הם יכולים לקחת אותו בכוח לבדיקה / להמשיך במשפט

  רגיל ?

  2 ביוני 2016