• 13 באוקטובר 2012

    קובלנה פלילית

    האם ניתן להגיש קובלנה פרטית על איומים ס' 192 לחוק העונשין לאחר להגשת תלונה במשטרה ?
    מן הסתם הטיפול במשטרה יקח זמן והתיק יסגר מהסיבה של "אין עניין לציבור", וביינתיים הזכרון של העדים שיש לי עלול לדהות.

    13 באוקטובר 2012