• 6 בינואר 2013

    סחיטה באיומים בתיכון

    אם חברה שלי שיקרה לזוג בנים מכיתתה במשך שלוש שנים עד שגילתה להם תאמת ואחרי שגילתה להם את האמת הם התחילו לבקש ממנה כסף תוך איומים שאם היא לא תביא להם הם יספרו לכל בית הספר את השקר שהיא סיפרה להם .
    מה היא יכןלה לעשןת ?
    היא מפחדת לספר

    6 בינואר 2013