• 31 בינואר 2013

    עיסוק בזנות ללא סרסור או מכון ליווי

    האם העיסוק בזנות נחשב לעבירה פלילית. כלומר ללא סרסור או מכון ליווי?

    31 בינואר 2013