• 12 באפריל 2016

    האם אפשר לכפות טיפול רפואי על קטין?

    מדובר על זריקות של ויטמין B, שהקטין מסרב לקבל. האם מותר להורים לכפות את קבלת הטיפול, או שזה מותר רק במקרים של סכנת חיים?

    12 באפריל 2016