• 30 ביוני 2016

    ייעוץ על עבירה קטנה

    אם אני ישלח בפקס / מייל אינפורמציה על כתב אישום אתה


    תענה על כמה דברים ?

    30 ביוני 2016